Llyfr

Mae’r llyfr yn adrodd hanes y berthynas rhwng Margaret, ei gwr a’r cerflunydd enwog John Gibson a hynny yn eu geiriau eu hunain, gan ddefnyddio llythyrau, dyddiaduron a barddoniaeth. Mae tameidiau o gamp a rhemp bywyd Margaret Sandbach wedi goroesi, yma ac acw ledled y wlad.  Mae’r llyfr ar ffurf pererindod grwydrol i Hafodunos, cartref hardd ond adfeiliedig Margaret yn y Gogledd.  Mae’r oriel gerfluniau yno, a ysbrydolwyd ganddi, wrthi’n cael ei hadfer yn sgil y tân diweddar a fu bron â dileu ei gwaddol godidocaf. 

I archebu eich copi o ‘Margaret Sandbach - Trasiedi mewn Inc a Marmor’ gan Mark Baker a Dewi Gregory anfonwch siec yn daledig i:

Ymddiriedolaeth Cadwraeth Castell Gwrych
c/o Parc Busnes Caerffili
Van Road
Caerffili
CF83 3GG

Awgrymir cyfraniad o £15.00 (+ £4.95 post a phacio) ar gyfer y llyfr. Caniatewch 14 diwrnod ar gyfer danfon.