John Gibson

Dechrau digon di-nod gafodd John Gibson RA yn y Gyffin, ger Conwy, cyn codi i frig byd cerflunio Ewrop yn Rhufain, a dychwelyd ar orchymyn y Frenhines Victoria i greu cerflun ohoni hi a Chyfiawnder a Thrugaredd i’r Senedd newydd.  Ond taid Margaret Sandbach a roddodd ei gomisiwn cyntaf iddo, gan arwain at y cyfarfod cyntaf rhwng y ddau a dechrau cyfeillgarwch hir, hardd a dwys.  Creodd ei gamp fwyaf, The Tinted Venus, gryn syndod i’r gwylwyr pan gafodd ei dadlennu ym 1862. Margaret oedd awen Gibson ac mae eu perthynas a’u cydweithredu wedi gadael eu hôl.

To view our gallery please click an image below.

/ / / /