Margaret Sandbach

Mae Margaret Sandbach (1812-1852) yn arwres gudd o gyfnod Victoria: roedd hi ymhlith y rhai cyntaf i oroesi ar ôl cael canser y fron a mastectomi, ac arweiniodd ei pherthynas agos â John Gibson at rai o gerfluniau enwocaf y cyfnod.  Mae sawl cyfrol o gerddi ganddi, ynghyd â’i dyddiaduron hi, dyddiaduron ei g?r a dyddiaduron Gibson, yn dadlennu stori gymhleth a thrasig o gariad, nawdd a galar ar yr aelwyd foneddigaidd yn Hafodunos.  Dynes a chanddi ddawn ryfeddol oedd Margaret, ac mae ei bywyd cymharol fyr wedi’i gofnodi yn ei gwaith ysgrifennu helaeth a’i nawdd i Gibson.