Cerddoriaeth

Mae Linda Lamb yn gantores a cherddor o Efrog Newydd, sydd yn ddiweddar wedi symud i Gymru gyda’i theulu. Yn bennaf mae Linda wedi gweithio ar ei phen ei hun, ond mae hi hefyd wedi cydweithio gyda Vitalic a Nina Haden, i enwi ond dau.  Adnabyddir hi orau am ei hit ‘Hot Room’ a gynhyrchodd ei hunan, ac am y gân ‘Bells’ a gyd-ysgrifennodd ganddi hi gyda Vitalic.

Mark Baker a ddaeth â barddoniaeth Margaret Sandbach i sylw Linda. Aeth Linda ati i ysgrifennu cerddoriaeth i’r gerdd ‘Lamentation’ a pherfformwyd y darn gan fyfyrwyr Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Denodd y dehongliad hardd a hudolus o’r gerdd sylw’r cyfryngau, ac enillodd hi grant bychan gan Gyngor Celfyddydau Cymru yn 2011. Nawr, roedd Linda yn medru parhau i ysgrifennu mwy o gerddoriaeth i farddoniaeth Margaret Sandbach, a hynny'n cael ei recordio fel albwm llawn yn 2012, ar ôl derbyn ail grant gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Cafodd yr albwm ei gynhyrchwyd ar y cyd ag Adam Fuest a’i recordio yn ystod haf 2012 yn stiwdio Twin Peaks, Bannau Brycheiniog, a gwaith y cerddor talentog Graham Henderson yn amlwg arno. Teimlai Linda fod gweithio mewn amgylchedd o harddwch naturiol o'r fath yn bwydo’r awen ac yn dylwanadu ar ddatblygiad yr albwm, yn enwedig gan ystyried bod harddwch a unigedd natur mor bwysig ym marddoniaeth Margaret Sandbach.
 

Wrth ddechrau ysgrifennu'r gerddoriaeth byddai Linda yn amgylchynu ei hun gyda barddoniaeth Margaret ac yn dechrau chwarae alawon, yn dewis cerdd oedd yn gallu  llifo â'r gerddoriaeth a gweld pa un fyddai'n asio orau i strwythur yr alaw. Dywedodd Linda bod trefniant y gerddoriaeth yn aml yn anodd i’w rhagweld ond roedd hi’n gweld bod y caneuon yn tueddu llifo mewn gwahanol arddulliau cerddorol, weithiau yn ymylu tuag at alawon gyda naws y blues, tra byddai eraill yn fwy fel emyn a hyd yn oed yn ganoloesol eu naws.  Soniodd Linda bod y profiad hwn o weithio yn eithaf anghonfensiynol iddi hi a bod y prosiect hwn yn teimlo'n fwy fel cydweithrediad rhyngddi hi â Margaret, yn hytrach na dehongliad y naill artist o waith y llall.

Teimla Linda fod Margaret Sandbach yn fenyw hynod o ddewr ac yn enghraifft anhygoel o ddewder creadigol.  Yn anffodus daeth cyfnod creadigol Margaret i ben yn gynnar oherwydd ei marwolaeth o ganser y fron yn 40 oed. Mae Linda yn gweld y prosiect fel parhad o greadigaethau barddonol Maragaret ac fel ffordd o gyflwyno, o’r diwedd, waith y bardd Cymreig hwn i'r cyhoedd.

 


I archebu eich copi o ‘The Daughter of Fire and Water’ gan Linda Lamb anfonwch siec yn daledig i:

Ymddiriedolaeth Cadwraeth Castell Gwrych
c/o Parc Busnes Caerffili
Van Road
Caerffili
CF83 3GG

 

 

Awgrymir cyfraniad o £12.99 (+ £1.49 post a phacio) ar gyfer y CD.
Caniatewch 14 diwrnod ar gyfer danfon.